Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn

Na de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn kan je een lijst met de behandelde en goedgekeurde punten raadplegen aan de advalvas aan de ingang van het gemeentehuis.

De notulen van de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn vermelden, in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de raad voor maatschappelijk welzijn geen beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft.

Sommige tekstfragmenten werden echter verwijderd met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Deze documenten kunnen steeds aangevraagd worden in het kader van de openbaarheid van bestuur.


De essentie van de tussenkomsten, mondelinge en schriftelijke vragen en antwoorden kan u terugvinden in een audioverslag van deze zitting. Deze kan u terugvinden via onderstaande link:


Audioverslagen raad voor maatschappelijk welzijn (klik hier)


Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 2019:

860