Besluitenlijst raad voor maatschappelijk welzijn

Hieronder kan u de beknopte besluitenlijst terugvinden; zoals bepaald door het decreet lokaal bestuur.

De agendapunten besproken in openbare zitting kunnen op eenvoudig verzoek ingekeken worden bij dienst Secretariaat in het gemeentehuis.


852