Notulen gemeenteraad

Na de vergadering van de gemeenteraad kan je een lijst met de behandelde en goedgekeurde punten raadplegen aan de advalvas aan de ingang van het gemeentehuis.

De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft.

De notulen van de gemeenteraad worden sinds 1 januari 2013 op de website geplaatst. Sommige tekstfragmenten werden echter onleesbaar gemaakt met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Notulen gemeenteraad 2017


Notulen gemeenteraad 2016


Notulen gemeenteraad 2015

Notulen gemeenteraad 2014

 

Notulen gemeenteraad 2013    

Contactgegevens

dienst Secretariaat
Dorp 1
9860 Oosterzele
email secretariaat@oosterzele.be

Jasmine Coen - stafmedewerker Beleid en Organisatie
tel. 09 363 99 42
email jasmine.coen@oosterzele.be

Sander Vervaet - administratief medewerker
tel. 09 363 99 45
email secretariaat@oosterzele.be

441