Lijst ter attentie van het publiek

Overeenkomstig artikel 252 §2 van het gemeentedecreet worden alle genomen beslissingen en mededelingen van de gemeenteraad bekend gemaakt door middel van een lijst ter attentie van het publiek.

De agendapunten besproken in openbare zitting kunnen op eenvoudig verzoek ingekeken worden bij dienst Secretariaat in het gemeentehuis.lijst ter attentie van het publiek jaar 2018lijst ter attentie van het publiek jaar 2017lijst ter attentie van het publiek jaar 2016lijst ter attentie van het publiek jaar 2015 

lijst ter attentie van het publiek jaar 2014

lijst ter attentie van het publiek jaar 2013

lijst ter attentie van het publiek  jaar 2012 

 

555