Huisvestingscommissie

De Huisvestingscommissie is een gemeenteraadscommissie die alle zaken in verband met huisvesting behandelt. Ze zoekt ook oplossingen voor alle problematische woonsituaties, sociale huisvesting en algemene woonvraagstukken. De commissie werkt in nauw overleg met het OCMW.

 

De huisvestingscommissie bestaat uit zeven gemeenteraadsleden.

Samenstelling

 Naam  Functie

 Peter Willems

 voorzitter

 Christianne Schreyen

 lid

 Hanna Courtijn

 lid

 Kristof Van Cauwenberghe

 lid

 Michiel Van Der Heyden

 lid

 Carine Schamp

 lid

 Filip Michiels

 lid

 

 

 

449