GECORO

De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een duurzame en kwaliteitsvolle ruimtelijke ordening binnen de gemeente Oosterzele.

De GECORO beoogt een bijdrage te leveren tot de realisatie van de doelstelling van artikel 4 van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. Deze doelstelling is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor culturele, ecologische, economische, esthetische en sociale gevolgen.Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.

Om die kwaliteit van de ruimtelijke ordening binnen de gemeente te waarborgen, benadert zij deze niet uitsluitend vanuit gemeentelijk oogpunt doch eveneens vanuit haar functionele ligging ten overstaan van de omliggende gemeenten, de provincie en het gewest.

 

  Samenstelling GECORO

  Geleding

   Effectief

  Plaatsvervanger

  Milieu

  Annelies Sevenant (V)

  Sonny Verschuere (M)

  Landbouw

  Antoine De Turck (M)

  Danny Meersman (M)

  Griet T’jampens (V)

  Filip Baele (M)

  Middenstand

  Hugo Verstraeten (M)

  Marc Van Der Biest (M)

  Werknemers

  Jacques De Cocker (M)

  Karel-Jan Meert (M)

  Bewoners

  Maria Tavernier (V)

  Rudy De Vos (M)

  Ingrid Boulaert (V)

  Ingrid Brackman (V)

  Kris Robbens (M)

  Wim Raes (M)

  Pieter De Cock (M)

  Deskundigen

  Etienne De  Mûelenaere (M)

  geen plaatsvervanger

  Julien De Rouck (M)

  Lieven De Baets (M)

  Guido Lenaert (M)

  Stijn Monsaert (M)

  Dennis Porrez (M)

  Johan Lateur (M)

  Politieke fracties        

  Luc Caron (CD&V)

   

  Jan Bogaert (Open Vld plus)

   

   Edddy Courtyn (NVA)  
   Jean Pierre Fack (Groen)  
   

  Verslagen

  Vergaderdata

  • 4 april 2016
  • 9 november 2015
  • 22 juni 2015
  • 2 februari 2015
  • 13 oktober 2014
  • 2 juni 2014
  • 10 maart 2014
  • 6 januari 2014
  • 14 oktober 2013
  • 8 oktober 2012
  • 23 april 2012
  • 27 februari 2012

   

  447