Samenstelling

 Het college van burgemeester en schepenen telt zeven leden:

  • burgemeester
  • vijf schepenen
  • voorzitter OCMW

Op 1 januari 2016 namen we afscheid van schepen Wilfried Verspeeten. Hij wordt tot het einde van de legislatuur opgevolgd door Jean Marie De Groote.


    Beleidsdomein Contactgegevens Spreekuur gemeentehuis 
 

Johan Van Durme

burgemeester 
Algemeen beleid

Politie

Burgerlijke Stand & Bevolking

Personeel


Schoolstraat 21B

9860 Oosterzele

0477 62 00 99 

contacteer mij
maandag 19 tot 20.30 uur

woensdag 9.30 tot 10.30 uur      

na telefonische afspraak
 

Christ Meuleman

schepen
Openbare werken

Energiebeleid & Nutsvoorzieningen

M
obiliteit & Verkeer

Openbaar groen en kerkhoven
Balegemstraat 17 bus 5        

9860 Oosterzele

0497 48 08 51

contacteer mij

maandag 18.30 tot 20 uur
 

Marleen Verdonck

schepen

Onderwijs

Cultuur

Erfgoed

Senioren

Gezins- & Kinderopvangbeleid

Rollebaan 49/A

9860 Oosterzele

09 362 10 32

0474 68 60 65

contacteer mij

maandag 18 tot 20 uur
 

Jean Marie De Groote

schepen
Sport

Feestelijkheden

Toerisme

Lokale economie & markten

Bestuurlijke organisatie gemeente en OCMW


Marktplein 2

9860 Oosterzele

0477 55 71 97

contacteer mij

 
Hanna Courtijn

schepen
Jeugdzaken

Communicatie & ICT

Ontwikkelingssamenwerking

Verbindingsweg 1

9860 Oosterzele

0492 65 34 98

contacteer mij

 op afspraak


Jan Martens

schepen
Financiën

Milieu-, Afval- & Duurzaamheidsbeleid

Gebouwen (AGB)

Jumelages

Sociale Veiligheid

Spiegel 1

9860 Oosterzele

09 362 74 33

contacteer mij
 op afspraak
 

Els De Turck

voorzitter OCMW
OCMW

Ruimtelijke ordening

Stedenbouw

Milieuvergunning

Huisvesting

Land- en tuinbouw


Kleistraat 4

9860 Oosterzele

0498 12 76 22

contacteer mij
 
444