Bevoegdheden

Het college van burgemeester en schepenen is een collegiaal orgaan. De verdeling van de bevoegdheden onder zijn leden gebeurt bij aanvang van de bestuursperiode en geldt in principe voor zes jaar. Alle aangelegenheden, ongeacht tot wiens domein ze behoren, moeten steeds onderworpen worden aan de beraadslaging en besluitvorming van het gehele college.

443