Lijst besluiten van de burgemeester

Hieronder kan u de lijsten met besluiten van de burgemeester terugvinden.

Om privacy redenen zijn alle persoonsgegevens weggelaten uit de titels en toelichtingen. 

De bekendmaking gebeurt door Johan Van Durme, burgemeester, ingevolge art. 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

De beslissingen die op deze lijst zijn vermeld, kunnen op schriftelijk verzoek worden opgevraagd met behoud van de toepassing van de regelgeving inzake openbaarheid van bestuur.

 

2019


2020

850