Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

Hieronder kan u de lijsten met besluiten van het college van burgemeester en schepenen terugvinden.

Om privacy redenen zijn alle persoonsgegevens weggelaten uit de titels en toelichtingen. 

De bekendmaking gebeurt door Johan Van Durme, burgemeester, ingevolge art. 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

De beslissingen die op deze lijst zijn vermeld, kunnen op schriftelijk verzoek worden opgevraagd met behoud van de toepassing van de regelgeving inzake openbaarheid van bestuur.

Tegen de besluiten kan een klacht worden ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. De procedure hiervoor vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer 

2019


2020

849