GezinspremieVraag tijdig de gezinspremie aan!

In 2005 voerde het gemeentebestuur Oosterzele de gezinspremie in. Deze premie wordt berekend op basis van het tarief van de gemeentebelasting voor gezinnen (in Oosterzele 62 euro).

 

Heb jij recht op de gezinspremie?

 • gezinnen met minstens drie kinderen gedomicilieerd in de gemeente met ingang van 1 september van het aanslagjaar
 • alleenstaanden met minstens twee kinderen gedomicilieerd in de gemeente met ingang van 1 september van het aanslagjaar 
 • gezinnen met minstens één kind gedomicilieerd in de gemeente Oosterzele per 1 september van het aanslagjaar en die per 1 september van het aanslagjaar uitsluitend een leefloon of een uitkering gelijkgesteld aan het leefloon ontvingen.
Hoe wordt het bedrag van de premie bepaald?

 • 25% voor gezinnen met minstens drie kinderen, alleenstaanden met minstens twee kinderen, gezinnen die uitsluitend een leefloon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen met minstens één kind
 • 30% voor gezinnen met minstens vier kinderen, alleenstaanden met minstens drie kinderen, gezinnen die uitsluitend een leefloon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen met minstens twee kinderen
 • 35% voor gezinnen met minstens vijf kinderen, alleenstaanden met minstens vier kinderen, gezinnen die uitsluitend een leefloon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen met minstens drie kinderen
 • 50% voor gezinnen met minstens zes kinderen, alleenstaanden met minstens vijf kinderen, gezinnen die uitsluitend een leefloon of een gelijkaardige uitkering ontvangen met minstens vier kinderen.
Aan welke voorwaarden moet je voldoen om van de premie te kunnen genieten?

 • de kinderen moeten inwonen en fiscaal ten laste zijn
 • een kind met een beperking met minstens 66% invaliditeit wordt voor twee kinderen gerekend; in voorkomend geval moet je een attest van invaliditeit aan het aanvraagformulier toevoegen
 • jaarlijks moeten de rechthebbenden een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen en dit tegen uiterlijk 31 december.
 • per gezin mag slechts één enkele aanvraag worden ingediend.

Toe te voegen bij de aanvraag

 • bewijs van gezinssamenstelling
 • bewijs kind(eren) ten laste
 • indien van toepassing: attest van invaliditeit kind

Aanvraagformulieren moeten VOOR 31 december 2018 ingediend worden bij gemeentebestuur Oosterzele - Dorp 1 in 9860 Oosterzele

667