Budget

Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. De beleidsnota licht toe wat er in een bepaald jaar zal verwezenlijkt worden op basis van het meerjarenplan. De financiële nota is de financiële vertaling ervan en geeft een raming van al de uitgaven en inkomsten van een bepaald werkjaar.

Contactgegevens

dienst Financiën
Postadres: Dorp 1, Oosterzele Bezoekadres: Gootje 2, Balegem
9860 Balegem
email financien@oosterzele.be

Joeri De Maré - financieel directeur wnd.
email financien@oosterzele.be

Dirk Niemegeers - diensthoofd
tel. 09 363 99 15
email financien@oosterzele.be

Specifiek voor gemeentebelastingen
email gemeentebelasting@oosterzele.be

Catharine Verstuyft
tel. 09 363 99 43
email financien@oosterzele.be

Yves De Sloover
tel. 09 363 99 44
email financien@oosterzele.be

632