Protocolakkoord niet-verkeer tussen de gemeenteoverheid en de procureur des Konings voor het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen inzake het toepassen van gemeentelijke administratieve sancties bij inbreuken op het strafwetboek

Gemeenteraad dd. 23 september 2015 - publicatiedatum 25 september 2015

760