Tijdelijke politieverordening voor het signaleren van werken of belemmeringen van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 - uitvoeren van onderhoudswerken en aanpassingen aan verkeersborden met veranderlijke informatie (generatie I en II) in schoolomgevingen langs gewestwegen, verkeerslichten, CCTV-installaties, ANPR-installaties, meet- en detectieapparatuur

College van burgemeester en schepenen 13 december 2016 - publicatiedatum 14 december 2016

 

Tijdelijke politieverordening voor het signaleren van werken in opdracht van Eandis van 1 januari tot en met 31 december 2017 – APK

College van burgemeester en schepenen 27 december 2016 - publicatiedatum 28 december 2016

 

Tijdelijke politieverordening voor het signaleren van werken of belemmeringen van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 - uitvoeren van onderhoudswerken in opdracht van Eandis

College van burgemeester en schepenen 27 december 2016 - publicatiedatum 28 december 2016

 

Tijdelijke politieverordening voor het signaleren van werken of belemmeringen van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 - toelaten signalisatie bij (eventuele) uitvoering van wegmarkeringen voor het dienstjaar 2017 op het grondgebied Oosterzele, op zowel gemeente- als gewestwegen (gewestwegen in het kader van het lopende onderhoudsbestek 1M3D8H/14/37 voor het district Aalst “Wegmarkeringen op de gewestwegen in het district D415 in de provincie Oost-Vlaanderen"

College van burgemeester en schepenen 27 december 2016 - publicatiedatum 28 december 2016

 

Tijdelijke politieverordening in verband met toelaten van het signaleren van werken of belemmeringen van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 - departement Infrastructuur-dienst openbare werken

College van burgemeester en schepenen 10 januari 2017 - publicatiedatum 11 januari 2017

 

Tijdelijke politieverordening in verband met toelaten van het signaleren van werken of belemmeringen van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 - departement Infrastructuur - dienst parken en plantsoenen

College van burgemeester en schepenen 10 januari 2017 - publicatiedatum 11 januari 2017

 

Tijdelijke politieverordening voor het signaleren van werken of belemmeringen van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 - uitvoeren van herstellingen, dienstbevelen en onderhoudswerken aan de openbare verlichting

College van burgemeester en schepenen 17 januari 2017 - publicatiedatum 18 januari 2017

 

Tijdelijke politieverordening voor het signaleren van werken of belemmeringen van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 - uitvoeren van huisaansluitingen in opdracht van Farys

College van burgemeester en schepenen 24 januari 2017 - publicatiedatum 25 januari 2017

 

Tijdelijke politieverordening in verband met toelaten van het signaleren van werken of belemmeringen van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 - Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

College van burgemeester en schepenen 31 januari 2017 - publicatiedatum 1 februari 2017
656