Tijdelijke politieverordening voor het signaleren van werken in opdracht van Eandis van 1 januari tot en met 31 december 2018 – APK

College van burgemeester en schepenen 12 december 2017 - publicatiedatum 13 december 2017

 

Tijdelijke politieverordening voor het signaleren van werken of belemmeringen van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 - toelaten signalisatie bij (eventuele) uitvoering van wegmarkeringen voor het dienstjaar 2018 op het grondgebied Oosterzele, op zowel gemeente- als gewestwegen (gewestwegen in het kader van het lopende onderhoudsbestek 1M3D8H/14/37 voor het district Aalst “Wegmarkeringen op de gewestwegen in het district D415 in de provincie Oost-Vlaanderen"

College van burgemeester en schepenen 12 december 2017 - publicatiedatum 13 december 2017

 

Tijdelijke politieverordening voor het signaleren van werken of belemmeringen van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 - uitvoeren van herstellingen, dienstbevelen en onderhoudswerken aan de openbare verlichting

College van burgemeester en schepenen 27 december 2017 - publicatiedatum 28 december 2017

 

Tijdelijke politieverordening voor het signaleren van werken of belemmeringen van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 - uitvoeren van huisaansluitingen in opdracht van Farys

College van burgemeester en schepenen 5 december 2017 - publicatiedatum 6 december 2017

 

Tijdelijke politieverordening voor het signaleren van werken of belemmeringen van 8 januari 2018 tot en met 31 januari 2018 - uitvoeren werken door Suelga bvba in opdracht van Eandis ter hoogte van Schaperstraat 6

College van burgemeester en schepenen 27 december 2017 - publicatiedatum 28 december 2017

 

Tijdelijke politieverordening voor het signaleren van werken of belemmeringen van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 - uitvoeren van huisaansluitingen in opdracht van Farys

College van burgemeester en schepenen 27 december 2017 - publicatiedatum 28 december 2017

 

Tijdelijke politieverordening voor het signaleren van werken of belemmeringen van 30 januari 2018 tot en met 31 december 2018 - uitvoeren van kleine werken in opdracht van nutsmaatschappijen

College van burgemeester en schepenen 30 januari 2018 - publicatiedatum 31 januari 2018

 

Tijdelijke politieverordening in verband met toelaten van het signaleren van werken of belemmeringen vanaf 13 maart 2018  - departement Infrastructuur-dienst openbare werken

College van burgemeester en schepenen 13 maart 2018 - publicatiedatum 14 maart 2018

 

Tijdelijke politieverordening in verband met toelaten van het signaleren van werken of belemmeringen van 13 tot en met 30 maart 2018 - uitvoeren werken door Hardo in opdracht van Telenet ter hoogte van Lindenlaan 21

College van burgemeester en schepenen 13 maart 2018 - publicatiedatum 14 maart 2018

 

Tijdelijke politieverordening voor het signaleren van werken of belemmeringen tussen 26 en 30 maart 2018 ter hoogte van Stationsstraat 71 , Wawebo nv

College van burgemeester en schepenen 20 maart 2018 - publicatiedatum 21 maart 2018

 

Tijdelijke politieverordening in verband met toelaten van het signaleren van werken of belemmeringen van 26 maart tot en met 6 april 2018 - uitvoeren werken door Hardo in opdracht van Telenet ter hoogte van Lange Ambachtstraat 9

College van burgemeester en schepenen 20 maart 2018 - publicatiedatum 21 maart 2018

 

Tijdelijke politieverordening voor het signaleren van werken of belemmeringen tussen 19 en 30 maart 2018 - herstellen verzakking Kloosterstraat tussen 39 en Gravelos, Wawebo

College van burgemeester en schepenen 20 maart 2018 - publicatiedatum 21 maart 2018

 

Tijdelijke politieverordening voor het signaleren van werken of belemmeringen tussen 26 maart en 20 april 2018 - plaatsen nieuw riooldeksel thv inspectieput Bavegemstraat 41, Wawebo

College van burgemeester en schepenen 20 maart 2018 - publicatiedatum 21 maart 2018

656