Tijdelijke politieverordening in verband met het innemen van het openbaar domein op 6 maart 2018- Dorp 18 - kappen/snoeien van bomen

College van burgemeester en schepenen 6 maart 2018 - publicatiedatum 7 maart 2018

 

Tijdelijke politieverordening in verband met het innemen van het openbaar domein op 7 maart 2018 voor het parkeren van een vrachtwagen, Gootje 17

College van burgemeester en schepenen 6 maart 2018 - publicatiedatum 7 maart 2018

 

Tijdelijke politieverordening in verband met het innemen van het openbaar domein tussen 7 en 15 maart 2018- Dorp 22/24 - parkeerverbod voor hoogtewerker (dakwerken)

College van burgemeester en schepenen 6 maart 2018 - publicatiedatum 7 maart 2018

 

Tijdelijke politieverordening in verband met het innemen van het openbaar domein op 16,17 en 24 maart 2018 - Dorp 24 - parkeerverbod voor verhuiswagen

College van burgemeester en schepenen 13 maart 2018 - publicatiedatum 14 maart 2018

 

Tijdelijke politieverordening in verband met het innemen van het openbaar domein van 16 tot en met 19 maart 2018 voor het plaatsen van vrachtwagens aannemer, Gootje 81

College van burgemeester en schepenen 13 maart 2018 - publicatiedatum 14 maart 2018

 

Tijdelijke politieverordening in verband met het innemen van het openbaar domein op 15 april 2018 - Kleistraat 6 - parkeerverbod voor feest

College van burgemeester en schepenen 20 maart 2018 - publicatiedatum 21 maart 2018

657