Overzicht reglementen jeugd

Reglement inwendig bestuur van de gemeentelijke speelpleinwerking Kriebelplezier Oosterzele  

Gemeenteraad 27 mei 2015 - publicatiedatum 1 juni 2015

Retributiereglement op de jeugdwerkinitiatieven van de gemeente Oosterzele georganiseerd door de dienst Sport en JeugdGemeenteraad 23 maart 2016 - publicatiedatum 24 maart 2016 - in voege op 30 april 2016

Retributie voor de geplande grabbelpasactiviteiten tijdens zomervakantie 2016college van burgemeester en schepenen 8 maart 2016 - publicatiedatum 9 maart 2016

Retributie voor de geplande grabbelpasactiviteiten tijdens voorjaar 2017

college van burgemeester en schepenen 13 december 2016 - publicatiedatum 22 december 2016


 

Specifiek reglement kampsubsidies jeugd in gemeente Oosterzele

Gemeenteraadszitting 25 maart 2015 - publicatiedatum 26 maart 2015

740