Mobiliteit & Verkeer

In de gemeenteraad van 25 mei 2016 werd het zonaal snelheidsplan goedgekeurd.

U vindt het plan hier

Het mobiliteitsplan

mobiliteitsplan 2001.pdf

In 2001 werd het gemeentelijk mobiliteitsplan goedgekeurd. Vandaag zijn we beland in de actualisatiefase van dit plan.

In deze fase werden reeds twee  stappen doorlopen:

•         De sneltoets: een beoordeling van de actualiteitswaarde van het mobiliteitsplan. Tijdens deze stap werd beslist het gemeentelijk mobiliteitsplan af te stemmen op de dagelijkse problemen en noden. Er werden vier thema’s gekozen die verder uitgewerkt worden.    sneltoets.pdf  

•         De verkenningsnota: een onderzoeksnota die de gekozen thema’s (parkeren, trage netwerken, afstemming  ruimtelijk structuurplan en  categorisering wegen) verder uitdiept.     Verkenningsnota.pdf

De nota’s zijn een aanvulling op het bestaande mobiliteitsplan en dienen dus samen gelezen te worden. Het bestaande beleidsscenario wordt behouden:

het scenario duurzame mobiliteit zorgt voor meer beperkingen voor het autoverkeer (selectieve bereikbaarheid), terwijl de verplaatsingsmogelijkheden voor fietsers en openbaar vervoersgebruikers uitgebreid worden. Het gebruik van duurzame vervoersmodi wordt dus aangemoedigd om het landelijke en rustige karakter van de gemeente te vrijwaren, de groei van het autoverkeer binnen de perken te houden, de verkeersveiligheid te verbeteren en de leefbaarheid van de centrumstraten te verbeteren.

Wij nodigen u graag uit deze nota’s door te nemen. Indien u opmerkingen of suggesties heeft kan u deze richten naar het college van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9860 Oosterzele.

 

 


Contactgegevens

departement Grondgebiedszaken - dienst Mobiliteit en ambulante handel
Dorp 1
9860 Oosterzele

Henky Martens
tel. 09 363 99 31
email henky.martens@oosterzele.be

Geert Van Wanzeele
email evenementen@oosterzele.be

68