Afvalkalender & afvalgids

Afvalkalender

De afvalkalender wordt jaarlijks bezorgd aan iedere inwoner van Oosterzele.
Deze kalender vermeldt:

  • Ophaaldata van restfractie (grijze container), GFT-afval (groene container), PMD (blauwe zak), glas- en papier, ophaling kledij door kringwinkel, ophaling grof vuil & snoeihout op afroep
  • Verkooppunten van PMD-zakken, biobakjes en diftar stickers
  • Openingsuren van het containerpark
  • 'Tips & trics' rond afval en sorteren contactinfo

Nieuwe inwoner? Ga eens langs op het gemeentehuis voor jouw exemplaar. Je kunt de kalender ook digitaal raadplegen op  http://www.ilva.be/afvalinzameling/kalender/index.phtml

 

Afvalgids

Wat doe je met je huisvuil? Hoe zit het met de sorteerregels? Waar hoort een bepaalde afvalstroom thuis?

Een antwoord op al deze vragen kan je vinden in de afvalgids. Deze is eenvoudig te raadplegen op de website van ILvA via http://www.ilva.be/afvalinzameling/fracties/index.phtml

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar
tel. 09 363 99 35
email ronny.meerpoel@oosterzele.be

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar
tel. 09 363 99 36
email hilde.vanhecke@oosterzele.be

309