Administratieve stukken

 

   in euro
 Attesten & formulieren  Gezinssamenstelling      0
   Bewijs van nationaliteit      0
   Geboorteakte      0
   Huwelijksakte      0
   Overlijdensakte      0
   Bewijs van leven      0
   Bewijs van woonst      0
   Attest van woonst – historiek      0
   Militiegetuigschrift      0
   Slachtbewijs      0
   Wettelijke samenwoning      0
   Laatste wilsbeschikking      0
   Afstand van organen      0
     
   Gezinssamenstelling aan derde      2
   Bevolkingsuittreksel aan derde      2
   Bewijs van nationaliteit aan derde      2
   Geboorteakte aan derde      2
   Huwelijksakte aan derde      2
   Overlijdensakte aan derde      2
   Bewijs van leven aan derde      2
   Bewijs van woonst aan derde      2
   Attest van woonst – historiek - aan derde      2
     
 Identiteitsdocumenten  Elektronische identiteitskaart vanaf 12 jaar    19
   Elektronische identiteitskaart herinnering    21
   Elektronische identiteitskaart verlies    20
   Elektronische identiteitskaart dringend   114
   Elektronische identiteitskaart zeer dringend   205 
   Kids-ID      7,5
   Kids-ID dringend   101
   Kids-ID zeer dringend   188
   2e en 3e dringende Kids-ID    53
   2e en 3e zeer dringende Kids-ID    53
   Aanvraag nieuwe PIN-code door gemeente     5 
   Vreemdelingen verblijfskaart    19
   Verblijfskaart met biometrische gegevens     21,5
   Verblijfskaart met biometrische gegevens dringend   114
   Verblijfskaart met biometrische gegevens zeer dringend   205
   Attest van immatriculatie (A.I.) voor EU-er    10
   Attest van immatriculatie (A.I.) voor niet-EU-er    10
   Verbintenis ten laste neming      2 
   Arbeidskaart      2
   Aankomstverklaring      2
     
 Reispas  Gewoon < 12 jaar    35
   Spoed < 12 jaar  210
   Gewoon 12 - 18 jaar    45
   Spoed 12 – 18 jaar  225
   Gewoon > 18 jaar    85
   Spoed > 18 jaar  270
     
 Bewijs goed gedrag en zeden  Model I      0
   Model II (werken met kinderen)      0
     
 Adressenlijst  Per aangevraagde lijst    25
   Adressen      2
        
 Rijbewijs  Origineel    25
   Internationaal    21
   Voorlopig rijbewijs

   25

      
 Huwelijk en samenwonen  Trouwboekje    25
   Boekje voor samenwonenden     7
     
  Fotokopie  A4    0,10
   A3    0,15
   kleur A4    0,20
   kleur A3    0,30
        
 
Huwelijk                                             Trouwen op zaterdag                                             150     
   
Stamboomopzoeking Per akte voor particulieren en derden     20 

Begraving

Graven in volle grond en grafkelders

Type concessie Personen Type zerk Looptijd Totaal (in euro)
         
Zonder 1 Rug 10 jaar 0
         
Grafconcessie 1   5 jaar 120
Grafconcessie 1 Klassieke zerk 15 jaar 360
Grafconcessie 1 Klassieke zerk 25 jaar 600
         
Grafconcessie 2 boven elkaar   5 jaar 150
Grafconcessie 2 boven elkaar Klassieke zerk 15 jaar 450
Grafconcessie 2 boven elkaar Klassieke zerk 25 jaar 750
         
Grafconcessie 2 naast elkaar   5 jaar 300
Grafconcessie 2 naast elkaar Klassieke zerk 15 jaar 900
Grafconcessie 2 naast elkaar Klassieke zerk 25 jaar 1 500
         
Grafkelder 2 Klassieke zerk 25 jaar 750
Grafkelder 2 Klassieke zerk 50 jaar 1 500
         
Grafkelder 3 Klassieke zerk 25 jaar 1 125
Grafkelder 3 Klassieke zerk 50 jaar 2 250
         
Grafkelder 1 Urne bijplaatsen Resterende termijn 100
         

Columbaria

 Type concessie  Personen  Type zerk  Looptijd  Totaal (in euro)
                                                                                                                                          
 Nis - zonder

 1

   10 jaar        0
         
 Nis

 1

   5 jaar      50
 Nis

 1

   15 jaar    150
 Nis

 1

   25 jaar    225
         
 Nis

 2

   5 jaar    100
 Nis

 2

   15 jaar    300
 Nis

 2

   25 jaar    450
         

Urnenkelder

 Type concessie  Personen  Type zerk  Looptijd  Totaal (in euro)
                                                                                                                                                 
 Zonder

 1

 Lessenaar  10 jaar        0
         
 Urnenkelder

 1

   5 jaar      50
 Urnenkelder

 1

 Lessenaar  15 jaar    150
 Urnenkelder

 1

 Lessenaar  25 jaar    225
         
 Urnenkelder

 2

   5 jaar    100
 Urnenkelder

 2

 Lessenaar  15 jaar    300
 Urnenkelder

 2

 Lessenaar  25 jaar    450
         
 Urnenkelder

 3

   5 jaar    150
 Urnenkelder

 3

 Lessenaar  15 jaar    450
 Urnenkelder

 3

 Lessenaar  25 jaar    675
         

Kindergraven

 Type concessie  Personen  Type zerk  Looptijd  Totaal (in euro)
                                                                                                                                                 
 Kindergraf

 1

 Klassieke zerk  50 jaar          0
 Sterretjesweide        max. 3  Afdekplaat  50 jaar        50 (eenmalig)

Oud-strijdersgraven

 Type concessie  Personen  Type zerk  Looptijd  Totaal (in euro)
                                                                                                                                                 
 Oud-strijder

 1

 Monument  onbeperkt        0
 Oud-strijder  2 boven elkaar  Klassieke zerk  15 jaar    225
 Oud-strijder  2 boven elkaar  Klassieke zerk  25 jaar    375
         

Strooiweide

Asverstrooiing is kosteloos, zowel voor inwoners als niet-inwoners.

Een klein naamplaatje (10 cm x 4 cm) voor de herdenkingsplaat kost 3 euro.Een groot naamplaatje (15 cm x 7 cm) voor een fotoafdruk kost 5 euro.Niet-inwoners

Alle bovenstaande tarieven voor concessies worden verdubbeld voor niet-inwoners van de gemeente Oosterzele.

Contactgegevens

558