Openbaar onderzoek RUP nr. 10 Zonevreemde sportrecreatie


Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oosterzele brengt ter kennis dat de gemeenteraad, in zitting van 22 juni 2016 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 10 Zonevreemde sportrecreatie voorlopig heeft vastgesteld.

Voornoemd ontwerp ligt overeenkomstig artikel 2.2.14, 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ter inzage iedere werkdag van 8.30 tot 12 uur en op maandag ook van 18 tot 20 uur bij de dienst woon- en leefomgeving, Dorp 1 - 9860 Oosterzele, gedurende een termijn van zestig dagen.

Het openbaar onderzoek gaat van start op 20 juli 2016 en eindigt op 17 september 2016.

Gerichte adviezen, opmerkingen en bezwaren worden voor het einde van voornoemde termijn of uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aangetekend of tegen ontvangstbewijs bezorgd aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Dorp 1 - 9860 Oosterzele.

Contactgegevens

dienst Ruimtelijke ordening en woonbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele

Dirk De Ganck - diensthoofd
tel. 09 363 99 27
email dirk.deganck@oosterzele.be

Marianne Bekaert
tel. 09 363 99 33
email marianne.bekaert@oosterzele.be

Sabrina Hutse
tel. 09 363 99 34
email sabrina.hutse@oosterzele.be

127