Vrijwilligers

Heel wat mensen zetten zich vrijwillig in om van Oosterzele een aangename gemeente te maken. Zo kunnen de gemeentelijke diensten rekenen op meer dan honderd inwoners die zwerfvuil ruimen, zich inzetten bij de gemeentelijke sport- en jeugdactiviteiten, de Klepmolen draaiende te houden, in de bib allerlei taken verichten, minder mobiele Oosterzelenaren vervoeren, ...

Wie met vragen zit over vrijwilligerswerk, kan daarvoor terecht bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk via http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/
817