Geen op hokplicht meer voor pluimvee bij hobbyhouders


Wie thuis pluimvee heeft, moet zijn dieren niet langer binnenhouden of afschermen van wilde vogels. Voor dieren van professionele pluimveekwekers geldt de ophokplicht nog wel, behalve voor struisvogels en andere loopvogels.

Hoe is de situatie op dit ogenblik?
In België zijn in de loop van februari drie besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld: een bij een hobbyhouder van siervogels in Lebbeke en twee bij wilde vogels in Oud-Heverlee en Huldenberg.

De laatste besmetting dateert al van drie weken terug; ook in de buurlanden evolueert de situatie gunstig. Dat wijst erop dat het vogelgriepvirus mindert bij wilde vogels. De kans op besmetting van gehouden vogels is daardoor voldoende afgenomen om de meeste voorzorgsmaatregelen bij hobbyhouders te laten vallen.

Wat verandert er voor hobbyhouders
?
Hobbyhouders moeten hun pluimvee en vogels niet meer verplicht afschermen. Het FAVV raadt deze beschermingsmaatregel nog wel sterk aan, zeker in de buurt van waterplassen of waterlopen waar de kans groter is dat nog besmette wilde vogels aanwezig zijn. Het risico van het vogelgriepvirus is immers nog niet helemaal verdwenen. Hobbyhouders zijn daarom nog altijd verplicht om hun dieren binnen of afgeschermd te voederen en te drenken.

Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, prijskampen, verkopen, beurzen, …), inbegrepen de trainingsvluchten en wedstrijdvluchten met duiven, kunnen opnieuw plaatsvinden onder de gebruikelijke voorwaarden: met toestemming van de burgemeester, controle door een dierenarts en bijhouden van een lijst met deelnemende houders.

Ook zijn hobbyhouders opnieuw toegelaten op openbare markten. De aangeboden dieren moeten zoals altijd in de tien dagen voordien opgesloten of afgeschermd gezeten hebben. Het jagen met roofvogels blijft verboden. Bij dit type activiteit is het risico op besmetting door wilde vogels nog steeds te groot.

Wat verandert er voor professionele houders?

Bij professionele pluimveehouders, die altijd veel grotere aantallen vogels houden, wordt de afschermplicht voorlopig nog behouden. Een uitzondering wordt gemaakt voor houderijen met loopvogels (struisvogels, nandoes, emoes, …): bij hen is het opsluiten of het houden onder netten niet meer verplicht, maar nog wel sterk aangeraden. Net zoals bij hobbyhouders, moeten ook zij hun vogels nog wel binnen of afgeschermd voederen en drenken.

Het Agentschap evalueert de situatie in België en in de buurlanden elke dag. Als de gunstige situatie van vandaag aanhoudt, dan kan het zijn dat de ophokregeling volledig wordt opgeheven voor 10 april.

Een volledig overzicht van de maatregelen is te raadplegen op de website van het FAVV:

|
155