Gemeentemonitor: binnenkort in je brievenbus

Van 21 maart tot eind april 2017 voert de studiedienst van de Vlaamse regering een grootschalige bevraging uit in 295 Vlaamse gemeenten bij de inwoners van 16 jaar in ouder. Dit onderzoek gaat de tevredenheid, het gedrag en de participatie van de inwoners na.

Deze bevraging maakt deel uit van de gemeentemonitor; een omgevingsscanner die de brede omgeving van de gemeente in kaart brengt. Dat gebeurt deels door de bevraging en voor een ander deel aan de hand van indicatoren. A.d.h.v. deze indicatoren  kunnen diverse vragen i.v.m. inwoners, bedrijven, woningen, financiën, ... beantwoord worden.

Waarom?
Door deze gemeentemonitor kunnen gemeenten ondersteund worden bij de voorbereiding, opmaak en actualisering van hun omgevingsanalyse.
|
155