Budget

Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. De beleidsnota licht toe wat er in een bepaald jaar zal verwezenlijkt worden op basis van het meerjarenplan. De financiële nota is de financiële vertaling ervan en geeft een raming van al de uitgaven en inkomsten van een bepaald werkjaar.

Contactgegevens

dienst Financiën
Dorp 1
9860 Oosterzele
email financien@oosterzele.be

Guy Van Goethem - financieel beheerder wnd.
tel. 09 363 99 40
email guy.vangoethem@oosterzele.be

Dirk Niemegeers - diensthoofd
tel. 09 363 99 15
email dirk.niemegeers@oosterzele.be

Lieve Vindevogel
tel. 09 363 99 44
email lieve.vindevogel@oosterzele.be

Specifiek voor gemeentebelastingen
email gemeentebelasting@oosterzele.be

632