Tijdelijke politieverordening in verband met het innemen van het openbaar domein van 8 september tot en met 23 oktober 2017, plaatsen van een container ter hoogte van Stationsstraat 149

College van burgemeester en schepenen 8 augustus 2017 - publicatiedatum 9 augustus 2017
657